ALBUMS

       
 
Krithi Raga Tala Composer
1. Namami
Hamsadwani
Adi-Thrisranadai
Krishnawsami Iyer
2. Ganamurthe
Ganamurthe
Adi
Saint Thyagaraja
3. Gnanamusakaradha
Poorvi Kalyani
Rupaka
Saint Thyagaraja
4. Aparajithe
Kannada
Adi
Muthaiah Bhagavatar
5. Chakkani Raja
Karharapriya
Adi
Saint Thyagaraja
6. Venkatachalanilayam
Sidhubhairavi
Adi
Purandaradasar
7. Ennathavam
Hindustani Kapi
Adi
Papanasan shivam
8. Thillana
Mohana Kalyani
Adi
Mysore Vasudevacharya

   
 
Copyright © 2008 .Vamshi Academy of Music Trust. All Rights Reserved